Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Følg 10 frivilligprojekter

I 2013 søsatte Friluftsrådet projektet: "Brugerdrevne natur- og friluftsområder" med det formål at udvikle nye metoder for inddragelse af frivillige i udvikling, anvendelse og pleje af natur- og friluftsområder.

I projektet indgår ialt 10 frivilligprojekter, der er kendetegnet ved, at lokale borgere har engageret sig i et frivilligt fællesskab og taget ansvar for såvel udvikling, anvendelse som drift af et afgrænset naturområde. 

De 10 frivilligprojekter er vidt forskellige og initiativet til det enkelte projekt er taget af enten en gruppe lokale borgere, en lodsejer, en forening, en kommune eller en kombination herimellem. 

I perioden 2013 - 2016 vil man løbende kunne følge informere om projektets fremdrift bl.a. her på hjemmesiden, på seminarer og i artikler. Ligeledes vil udviklingen i de enkelte demoprojekter kunne følges på tæt hold her på hjemmesiden.

Der er udpeget følgende 10 demo-områder:

Hensigtserklæring

Hensigtserklæring for Frivillighedsprojekter indgået mellem NST, DOF, DN og Friluftsrådet, 24. september 2012

Søg tilskud til friluftsliv

Har du en god ide, som kan give mere friluftsliv og bedre naturoplevelser - så har vi måske pengene!

 

Søg puljen der giver op til 50% tilskud til materialer.  

 

Søg puljen der giver op til 10.000 kr i tilskud til  afvikling af aktiviteter, der mobiliserer nye frivillige. Det kan eksempelvis være udgifter til fortæring, transport, annoncering og lokaleleje.

 

Projekter der kommer mange mennesker til gode, og som aktivt inddrager frivillige, prioriteres.

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website