Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Beder Malling Ajstrup

Grøn Gruppe under Fællesrådet er initiativtager til frivilligprojektet i Beder Malling Ajstrup. Målet er at etablere et lokalt fællesskab, der sammen tar' ansvar for udvikling, anvendelse opg pleje af natur- og friluftsområdet mellem de tre byer

Interesserede borgere

Se afgrænsede projektområde på kort.

Frivilligprojektet i Beder Malling Ajstrup er et ud af de ialt 10 demonstrations-projekter som indgår i Friluftsrådets projekt: Brugerdrevne natur- og friluftsområder.

Området på ca. 70 ha ejes af Århus kommune og private lodsejere. Projektet starter op i 4 projektområder (kommunal jord) med den hensigt, at projektområderne med tiden bliver forbundet med stier eller vokser sammen.

Der skal endvidere plantes skov i det det ene af de fire projektområder. 

Engagerede lokale borgere er i fuld gang med at etablere et lokalt fællesskab af engagerede borgere, som ønsker at tage medejerskeb for udviklingen, anvendelsen og plejen af natur- og friluftsområdet mellem Beder og Malling.

Fællesskabet er åbent for alle, der har interesse for projektet.

Grøn Gruppe under Fællesrådet er initiativtager til frivilligprojektet. Hør mere om projektet - kontakt Flemming Nielsen, Grøn Gruppe på fn@ju.dk

Læs mere om Grøn Gruppe

 

 

 

 

 

Søg tilskud til friluftsliv

Har du en god ide, som kan give mere friluftsliv og bedre naturoplevelser - så har vi måske pengene!

 

Søg puljen der giver op til 50% tilskud til materialer.  

 

Søg puljen der giver op til 10.000 kr i tilskud til  afvikling af aktiviteter, der mobiliserer nye frivillige. Det kan eksempelvis være udgifter til fortæring, transport, annoncering og lokaleleje.

 

Projekter der kommer mange mennesker til gode, og som aktivt inddrager frivillige, prioriteres.

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website