Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Gadekær på Langeland

På Langeland er 4 organisationer gået sammen om at lave et Gadekærsudvalg, som har til formål at engagere lokale borgere og foreninger i pleje, udvikling og anvendelse af deres lokale gadekær

Gadekær

Frivilligprojektet på Langeland er et ud af de ialt 10 demonstrationsprojekter som indgår i Friluftsrådets projekt: Brugerdrevne natur- og friluftsområder.

De 7 gadekær som projektet for øjeblikket omfatter, ejes alle af Langeland Kommune fordi de er såkaldt "gadejord", - og de har været fælleseje i over 1800 år. Projektet begyndte i 2012 som et naturgenopretningsprojekt, efter et ideoplæg fra DN-Langeland. Projektet er så vokset til et samarbejde mellem DN, Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø, Øhavsmuseet, Friluftsrådet, Langeland Kommune samt en række lokale borgerlaug og borgerforeninger.

Turister og besøgende er også tænkt ind ved, at gadekærerne bliver udgangspunkter for cykel- og vandreruter i omegnen, - ud til andre gadekær og lignende kulturhistoriske oplevelser.

Ud over naturpleje rummer projektet også etablering af friluftsfaciliteter og formidling af natur og kulturhistorie.

Der bliver i 2014 indgået en rammeaftale mellem Langeland Kommune som lodsejer og Gadekærgruppen, som initiativtager til frivilligprojektet.

Hør mere om frivilligprojektet på Langeland, kontakt Michael Martin, Friluftsrådets kreds Sydfyn mmjarkitekt@gmail.com eller Eva Christiansen, DN evavindeby@gmail.com

Hør Keld and the Donkeys synge om Landsbyens gadekær :-) https://www.youtube.com/watch?v=THseuKlNTio

Få et hurtigt overblik

Søg tilskud til friluftsliv

Har du en god ide, som kan give mere friluftsliv og bedre naturoplevelser - så har vi måske pengene!

 

Søg puljen der giver op til 50% tilskud til materialer.  

 

Søg puljen der giver op til 10.000 kr i tilskud til  afvikling af aktiviteter, der mobiliserer nye frivillige. Det kan eksempelvis være udgifter til fortæring, transport, annoncering og lokaleleje.

 

Projekter der kommer mange mennesker til gode, og som aktivt inddrager frivillige, prioriteres.

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website