Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Jungshoved (tidl. Roneklint)

Nær Præstø ligger Roneklint og her har Lokalrådet i samarbejde med Vordingborg Kommune identificeret et par spændende naturområder med stor interesse for natur- og friluftsinteresserede lokale borgere, naturinteresserede gæster og sommerhusejere.

Roneklint

Frivilligprojektet ved Roneklint er et ud af de ialt 10 demonstrationsprojekter som indgår i Friluftsrådets projekt: Brugerdrevne natur- og friluftsområder.

Projektområderne ved Roneklint er på ialt 25 ha og ligger i Naturrum Præstø Fjord. Projektet inkluderer såvel privatejet som kommunal jord.

Ved Roneklint er Lokalrådet, lokale borgere og sommerhusgæster, i samarbejde med en dedikeret naturvejleder fra Vordingborg Kommune, i fuld gang med mange spændende natur og friluftsprojekter - eksempelvis forbedring af adgangsforholdene til områdets mange naturperler, renovering af bystævnet, etablering af kogræsserlaug, vandhuller til den grønne løvfrø og rugekasser til stor skallesluger.

Hør mere om frivilligprojektet, kontakt Elise Steen Hvelplund, Naturvejleder Vordingborg Kommune eshv@vordingborg.dk

 

 

 

Søg tilskud til friluftsliv

Har du en god ide, som kan give mere friluftsliv og bedre naturoplevelser - så har vi måske pengene!

 

Søg puljen der giver op til 50% tilskud til materialer.  

 

Søg puljen der giver op til 10.000 kr i tilskud til  afvikling af aktiviteter, der mobiliserer nye frivillige. Det kan eksempelvis være udgifter til fortæring, transport, annoncering og lokaleleje.

 

Projekter der kommer mange mennesker til gode, og som aktivt inddrager frivillige, prioriteres.

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website