Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

St. Lyngby Skov

I St. Lyngby Skov er organiserede og uorganiserede brugere af skoven gået sammen om at udvikle, anvende og vedligehold skoven med fokus på naturpleje og et mangfoldigt friluftsliv.

Velkommen i St.lyngby Skov

Frivilligprojektet i St. Lyngby Skov er et ud af de ialt 10 demonstrationsprojekter som indgår i Friluftsrådets projekt: Brugerdrevne natur- og friluftsområder.

St. Lyngby Skov på 65 ha ejes af Naturstyrelsen. Der er i 2013 indgået en rammeaftale for "St. Lyngby Skov - et frivillighedsprojekt" mellem Naturstyrelsen, Halsnæs kommune, Hillerød kommune og Friluftsrådet.

I St. Lyngby Skov er organiserede brugere (forskellige foreninger fx. stavgængere, løbere m.fl) og uorganiserede brugere (fx naboer og andre "løsgængere") gået sammen om at udvikle, anvende og vedligeholde skoven med fokus på naturpleje og et mangfoldigt friluftsliv. Brugergruppen har organiseret sig i et Skovlaug, med et antal underlaug (fx. sti-, heste-, hunde-, biodiversitets-, facilitets- samt græsnings- og bilaug).

Brugergruppen er åben for alle interesserede. Kontaktpersoner for de forskellige laug ses i kontaktlisten - se boksen "Få et hurtigt overblik" i højre side.

For mere info - se boksen "Følg med i udviklingen i St. Lyngby Skov" til højre.

Søg tilskud til friluftsliv

Har du en god ide, som kan give mere friluftsliv og bedre naturoplevelser - så har vi måske pengene!

 

Søg puljen der giver op til 50% tilskud til materialer.  

 

Søg puljen der giver op til 10.000 kr i tilskud til  afvikling af aktiviteter, der mobiliserer nye frivillige. Det kan eksempelvis være udgifter til fortæring, transport, annoncering og lokaleleje.

 

Projekter der kommer mange mennesker til gode, og som aktivt inddrager frivillige, prioriteres.

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website