Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

NærHeden - Sejlbjerg Mose

I Hedehusene er Friluftsrådets lokale kreds (Storkøbenhavn vest) initiativtager til et frivilligprojekt som involverer borgere, foreninger, erhvervsliv og andre interessenter i udviklingen af Sejlbjeg Mose, et skønt, bynært natur- og friluftsområde i den nye bydel "NærHeden"

LuftfotoFoto af: NærHeden

Frivilligprojektet i NærHeden er et ud af de ialt 10 demonstrations-projekter, som indgår i Friluftsrådets projekt: Brugerdrevne natur- og friluftsområder.

Projektområdet, Sejlbjerg Mose (tidl. Gammelsø) på 11 ha er en del af det 65 ha store areal, ejet af NærHeden P/S som er udlagt til byudvikling. NærHeden P/S er et partnerskab mellem Høje Taastrup kommune og Realdania By. Målet er at udvikle en helt ny bæredygtig bydel, i tæt samarbejde med borgere, foreninger, erhvervsliv og andre interessenter.

Frivilligprojektet i NærHeden er initieret af Friluftsrådets lokale kreds (Storkøbenhavn vest), som er i dialog med med lokale borgere, boligforeninger, organisationer, erhvervsliv m.fl. ift. udvikling og anvendelse af Sejlbjerg Mose.

Se Rammeaftalen mellem Friluftsrådet og NærHeden P/S.

Hør mere om frivilligprojektet, og om hvordan du bliver en del af del lokale fællesskab, Moselauget - Sejlbjerg Moses Venner. Kontakt Niels Egeberg nkege@mail.tele.dk eller Tonny Madsen dory@madsen.mail.dk fra Friluftsrådets lokale kreds, Storkøbenhavn Vest.

Hør mere om byudviklingsprojekt, kontakt NærHeden P/S Projektdirektør Ole Møller omo@naerheden.dk eller Chefkonsulent Lene Madsen lma@naerheden.dk

Læs mere om byudviklingen i NærHeden.

  

Søg tilskud til friluftsliv

Har du en god ide, som kan give mere friluftsliv og bedre naturoplevelser - så har vi måske pengene!

 

Søg puljen der giver op til 50% tilskud til materialer.  

 

Søg puljen der giver op til 10.000 kr i tilskud til  afvikling af aktiviteter, der mobiliserer nye frivillige. Det kan eksempelvis være udgifter til fortæring, transport, annoncering og lokaleleje.

 

Projekter der kommer mange mennesker til gode, og som aktivt inddrager frivillige, prioriteres.

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website