Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Naturområde i Ebeltoft

INAKTIVT - i november 2014 blev det skitserede frivilligprojekt i Ebeltoft erklæret inaktivt som følge af manglende succes med forankring og opstart af projektet. Projektet var oprindeligt opstået i dialog mellem DGI Karpenhøj og Syddjurs Kommune med særlig fokus på co-creation med kommunens borgere samt "forankring og overdragelse af frivillighed". Det lykkedes desværre aldrig at forankre projektet, efter at den organisering frivilligprojektet tog udspring i, ændredes kort før opstart.

Ebeltoft-luftfoto

INAKTIVT

Frivilligprojektet i Ebeltoft var et ud af de ialt 10 demonstrationsprojekter som indgik i Friluftsrådets projekt: Brugerdrevne natur- og friluftsområder.

Målet med frivilligprojektet var at lade det lokale borgerengagement, interessenter og konkrete projektideer være retningsvisende for, i hvilket naturområde et sådan projekt med fordel kunne placeres.

Målet var ligeledes at der i efteråret 2014 blev indgået en rammeaftale mellem Syddjurs Kommune og DGI Karpenhøj omkring udvikling og drift af frivilligprojektet.

Frivilligprojektets havde fokus på at skabe et projektet hvori "overlevering til nye ildsjæle" blev indtænkt i projektets, som en del af den  projektet fra start.

Få et hurtigt overblik

Søg tilskud til friluftsliv

Har du en god ide, som kan give mere friluftsliv og bedre naturoplevelser - så har vi måske pengene!

 

Søg puljen der giver op til 50% tilskud til materialer.  

 

Søg puljen der giver op til 10.000 kr i tilskud til  afvikling af aktiviteter, der mobiliserer nye frivillige. Det kan eksempelvis være udgifter til fortæring, transport, annoncering og lokaleleje.

 

Projekter der kommer mange mennesker til gode, og som aktivt inddrager frivillige, prioriteres.

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website