Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Ndr. Fælled

På Ndr. Fælled i Randers har frivilliggruppen Nordre Fælleds Venner taget initiativ til at engagere endnu flere frivillige i udviklingen og anvendelsen af det tidligere militære øvelsesterræn

Fællesskab omkring bålFoto: Ina M. Kihl-Plambek, Nordre Fælled

Frivilligprojektet på Ndr. Fælled er et ud af de ialt 10 demonstrationsprojekter som indgår i Friluftsrådets projekt: Brugerdrevne natur- og friluftsområder.

Se folder om Ndr. Fælleds Venner (pdf)

Ndr. Fælled, der tidligere fungerede som militært øvelsesterræn, ejes af Naturstyrelsen. Der er indgået en partnerskabsaftale mellem Randers Produktionshøjskole, Randers Kommune, Bysekretariatet og Naturstyrelsen Kronjylland om at sikre borgernes aktive deltagelse i udviklingen af Ndr. Fælled. Læs partnerskabsaftalen.

Frivilliggruppen Nordre Fælleds Venner, som er initiativtager til frivilligprojektet, deltager i partnerskabsmøderne for at sikre brugernes ønsker og behov. Nordre Fælleds Venner har en vision om, at den brede befolkning vil opleve ejerskab til Ndr. Fælled og dermed vil bidrage til, at området bliver et velbrugt og vedligeholdt naturområde med forbedrede vilkår for friluftsliv.

Hør mere om frivilligprojektet på Ndr. Fælled, kontakt Claire Nielsen, Bysekretariatet cnn@msbolig.dk eller Eske Thøgersen, Ndr. Fælleds Venner eske.thoegersen@sol.dk

Følg Ndr. Fælleds Venner på Facebook

Få et hurtigt overblik

Gå-gruppen på Nordre Fælled - hver mandag kl. 13:00

Kom og gå med!

 

Hver mandag kl. 13:00 mødes vi udenfor Parkcafeen.

Turen er på 1 til 2 timer.

Vi går både på Nordre Fælled og andre steder i Randers.
Der er mulighed for kørelejlighed når vi går andre steder end på Nordre Fælled

Tempoet er roligt, alle kan følge med.

Vi glæder os til at se dig :-)

Yderligere oplysninger fås hos Else Jensen på tlf.: 26 14 43 91. 

Søg tilskud til friluftsliv

Har du en god ide, som kan give mere friluftsliv og bedre naturoplevelser - så har vi måske pengene!

 

Søg puljen der giver op til 50% tilskud til materialer.  

 

Søg puljen der giver op til 10.000 kr i tilskud til  afvikling af aktiviteter, der mobiliserer nye frivillige. Det kan eksempelvis være udgifter til fortæring, transport, annoncering og lokaleleje.

 

Projekter der kommer mange mennesker til gode, og som aktivt inddrager frivillige, prioriteres.

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website