Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Skellingsted Friluftsområde

På Skellingsted Friluftsområde er fire organisationer gået sammen om at inddrage endnu flere frivillige i udviklingen og anvendelsen af den sløjfede losseplads (1990)

Skellingsted
Foto af: Skellingsted Friluftsområde - udsigt over Naturpark Åmosen

Frivilligprojektet på Skellingsted Friluftsområde er et ud af de ialt 10 demonstrationsprojekter som indgår i Friluftsrådets projekt: Brugerdrevne natur- og friluftsområder.

Skellingsted Friluftsområde på 21ha var tidligere grusgrav og i perioden 1971-1990 fungerede området som losseplads. Affaldet er dækket af 0,7m sandet muld og henligger i dag som naturområde. Området ejes af Holbæk kommune.

På Skellingsted Friluftsområde er fire organisationer - Danmarks civile Hundeførerforening (Jyderup), Danmarks Naturfredningsforening, Dansk ornitologisk Forening og Friluftsrådet (Nordvestsjællands kreds) - gået sammen om at inddrage endnu flere frivillige i udviklingen og anvendelsen af den sløjfede Skellingsted gl. losseplads (1991).

Der er i 2012 skrevet et kommissorium for styregruppen vedr. benyttelse af naturområdet. Læs Kommissorium.

Der er ligeledes i 2012 indgået en benyttelsesaftale med tilhørende vedligeholdelsesplan for området, mellem områdets brugere og Holbæk kommune, Teknik og Miljø. Læs benyttelsesaftale.

Hør mere om frivilligprojektet på Skellingsted Friluftsområde, kontakt Kurt Juhl, Friluftsrådets lokale kreds (Nordvestsjælland) morfarsbigaard@gmail.com, Michael Mandrup Bay, DcH-Jyderup sabaia@jubii.dk, Gert Hjembæk, DOF gert.hjembaek@tele.dk, Ole Hinz, DN forandringsledelse@olehinz.dk eller Bente Meehan (Naturmedarbejder og frivillighedskoordinator), Holbæk kommune beme@holb.dk

 

 

Få et hurtigt overblik

Søg tilskud til friluftsliv

Har du en god ide, som kan give mere friluftsliv og bedre naturoplevelser - så har vi måske pengene!

 

Søg puljen der giver op til 50% tilskud til materialer.  

 

Søg puljen der giver op til 10.000 kr i tilskud til  afvikling af aktiviteter, der mobiliserer nye frivillige. Det kan eksempelvis være udgifter til fortæring, transport, annoncering og lokaleleje.

 

Projekter der kommer mange mennesker til gode, og som aktivt inddrager frivillige, prioriteres.

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website