Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Skibet - borgernes egen ådal

I Vejle er Grønt Forum initiativtager til et frivilligprojekt med fokus på bæredygtighed og borgerinddragelse. Området, et 7 ha stort forholdsvis urørt naturområde, er en del af Vejle ådal og ligger mellem to parcelhuskvarterer i Skibet, en forstad til Vejle.

ådal i Skibet0814

Frivilligprojektet omkring Vejle er et ud af de ialt 10 demonstrationsprojekter som indgår i Friluftsrådets projekt: Brugerdrevne natur- og friluftsområder.

I forsommeren 2014 gik Grønt Forum i dialog med Vejle Kommune, Stenager Mølle og Vejlesportsfiskerforening om udvikling af et forholdsvist urørt naturområde beliggende mellem to parcelhuskvarterer i Skibet.

Arealet er ca. 7 ha og ejes af Vejle Kommune.

Det brugerdrevne projekt ønsker at skabe "Skibet - borgernes egen ådal" - båret af lokalt forankret initiativ og engagement. Projektet involverer lokale borgere, naboer, foreninger og institutioner, og bygger videre på det initiativ Stenager Mølle og Vejlesportsfiskerforening i samarbejde med Vejle Kommune netop har igangsat ift. at gøre naturområdet mere tilgængeligt og interessant for beboere og besøgende.

Det er Teknik og Miljøforvaltning i Vejle Kommune der er involveret i projektet og Grønt Forum vil, som tovholder på frivilligprojektet, sikre at det støtter op om kommuneplanen og de retningslinjer og indsatser, der er aftalt omkring friluftsområder 2013-2025.

Hør mere om frivilligprojektet i Skibet, kontakt Britta Edelberg, Grønt Forum groentforum@mail.dk 

 

 

Få et hurtigt overblik

Søg tilskud til friluftsliv

Har du en god ide, som kan give mere friluftsliv og bedre naturoplevelser - så har vi måske pengene!

 

Søg puljen der giver op til 50% tilskud til materialer.  

 

Søg puljen der giver op til 10.000 kr i tilskud til  afvikling af aktiviteter, der mobiliserer nye frivillige. Det kan eksempelvis være udgifter til fortæring, transport, annoncering og lokaleleje.

 

Projekter der kommer mange mennesker til gode, og som aktivt inddrager frivillige, prioriteres.

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website