Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Troldhedestien

I Fynslund-området nær Kolding har lokale borgere taget initiativ til at involvere endnu flere borgere, lokale foreninger og den lokale skole i udviklingen og realiseringen af en ny natursti med tilstødende friluftsområder

Troldhedestien

Frivilligprojektet Troldhedestien er et ud af de ialt 10 demonstrationsprojekter som indgår i Friluftsrådets projekt: Brugerdrevne natur- og friluftsområder.

Troldhedestien etableres på såvel privatejet som kommunal jord.

Troldhedesti-projektet opstod på et borgermøde sommeren 2012 hvor indbyggere fra en række landsbyer, med tilknytning til Fynslundskolen, samledes for at drøfte lokalområdets udvikling.

Udgangspunktet for det brugerdrevne projekt er etablering en ny natursti, som vil forbinde to eksisterende naturstier på den hedengangne Troldhedebanes rute, på tværs af Fynslund-området. Således skabes en af regionens længste naturstier. En natursti der vil give mange flere borger i lokalområdet og resten af Kolding Kommune adgang til egnens unikke natur.

Ved at inddrage endnu flere frivillige, lokale foreningere, lodsejere, skolen og naturinteresserede, har projektet over tid udviklet sig til et natur- og friluftsprojekt, hvor også oprensning af åer, etablering af friluftsfaciliteter og naturpædagogiske tiltag er blevet centrale elementer.

Hør mere om frivilligprojektet Troldhedestien ved at kontakte Gitte Bruus Hansen, initiativgruppen gjh@mail.dk

 

 

Søg tilskud til friluftsliv

Har du en god ide, som kan give mere friluftsliv og bedre naturoplevelser - så har vi måske pengene!

 

Søg puljen der giver op til 50% tilskud til materialer.  

 

Søg puljen der giver op til 10.000 kr i tilskud til  afvikling af aktiviteter, der mobiliserer nye frivillige. Det kan eksempelvis være udgifter til fortæring, transport, annoncering og lokaleleje.

 

Projekter der kommer mange mennesker til gode, og som aktivt inddrager frivillige, prioriteres.

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website